Döp om Värta­vä­gen – ef­ter mig

Östermalmsnytt - - TYCK OM! -

Jag skul­le vil­ja att Värta­vä­gen het­te To­mas Wes­terlunds bac­ke! Från Kampe­ments­ga­tan cyk­la­de jag ner till sko­lan på Kom­men­dörs­ga­tan var­je mor­gon. Ner­förs­bac­ke he­la vä­gen satt jag med pi­pan tänd och la­gom vid Kar­la­plan var den glöd­het (ja, jag rök­te pi­pa cyk­lan­de). Som rö­ka­re skyr man inga me­del. Oh, den­na Värta­väg! Al­la nät­ter ef­ter fest man an­ting­en cyk­la­de el­ler gått den­na långa upp­förs­bac­ke, sista kilo­me­tern hem in­nan säng­en, den är tung om det går upp­för he­la ti­den! En gång på väg hem från sko­lan ha­de ban­ken på Värta­vä­gen 21 bli­vit rå­nad och jag cyk­la­de för­bi kul­hål i föns­terru­tor­na. Det höj­de spän­ning­en en hel del för min dag­li­ga färd­väg. Värta­vä­gen känns som MIN bac­ke!

To­mas Wes­terlund Ar­ti­kel pub­li­ce­rad för­ra veckan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.