Kar­la­plan – till­ba­ka till me­del­ti­den?

Östermalmsnytt - - TYCK OM! -

En dam från trak­ter­na kring Kar­la­plan stod fram­för en­trén till Fäl­tö­versten och sög på en ci­ga­rett. Det var in­te myc­ket kvar av den. Hon grep­pa­de den lil­la gift­pin­nen mel­lan tum­men och pek­fing­ret. Möj­lig­het att släc­ka och slänga den su­ra res­ten fanns blott nå­gon me­ter bakom hen­ne. Hon sprät­te iväg den mot bloms­ter­stån­det. En dag­lig syn.

På en bänk vid den än­nu ej ak­ti­ve­ra­de fon­tä­nen satt jag en stund. So­len sken. Män­ni­skor­na njöt. Tre tje­jer från när­lig­gan­de sko­la i mo­de­rik­ti­ga jeans, in­klu­de­ran­de ob­li­ga­to­ris­ka hål i det slit­na byx­ty­get, stod vid sand­lå­dan rö- kan­des var sin ci­ga­rett. Det var sö­ta, frä­scha tje­jer med hy som per­si­kor. Än

så länge tänk­te jag cy­niskt. Cy­nism lig­ger det ock­så i det sätt vi Ös­ter­malms­bor, stock­hol­ma­re, ja män­ni­skor, be­hand­lar vår vack­ra stad. Jag tror in­te att jag be­hö­ver ex­emp­li­fi­e­ra. Gå ett varv runt Kar­la­plan med öpp­na ögon så för­står ni. Till­ba­ka i me­del­ti­den?

Jag ci­te­rar ur Fuk­ta din as­ka av vår mäs­ter­li­ge stock­holms­skild­ra­re Ernst Brunn­ner, om Bell­mans liv: ”...ble­ka män­ni­skor tram­pa­de smuts i mör­ka rör av sten, steg över köks­av­fall på kyf­fi­ga torg, på bak­gårds­brun­nar, ... ge­nom fuk­ti­ga grän­der från vars bott­nar him­len skym­ta­de högt upp mel­lantrapp­gav­lar­na som stod res­ta likt sa­gans sil­ver­ste­gar.”

”... På kort­väg­gen låg en rad hem­lig­hus. De stod längs en svart­tjä­rad soplår ur vil­ken ränn­gul möl­ja rann. Ett moln av flu­gor flög i så tä­ta for­ma­tio­ner att råt­tor­na kröp fram ur käl­larglug­gar­na. Med små språng högg de för sig di­rekt ur svär­men.” Det var då det. El­ler? Var­ma häls­ning­ar till al­la som äls­kar Stock­holm.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

FÖRFALL? ”Ett moln av flu­gor flög i så tä­ta for­ma­tio­ner att råt­tor­na kröp fram ur käl­larglug­gar­na”. Det är ba­ra en av fle­ra stro­fer som in­sän­dar­skri­ben­ten tyc­ker pas­sar in på da­gens Kar­la­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.