Gär­det­gym­na­si­um vill växa

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Gym­na­si­et Her­mods på Gär­det vill byg­ga ut och ta emot upp emot 1 000 ele­ver. Ett plan­ar­be­te för en till­bygg­nad i form av två nya lo­ka­ler har in­letts av stads­bygg­nads­kon­to­ret. Skul­le det ge­nom­fö­ras skul­le sko­lan när­ma sig stads­de­lens störs­ta sko­la Öst­ra Re­al, som idag har cir­ka 1 100 ele­ver. I dag tar sko­lan emot 650 ele­ver.

Sko­lan öpp­na­de i ja­nu­a­ri 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.