Dikt: Mid­som­mar­nat­tens fest

Östermalmsnytt - - TYCK OM! -

Då jag tyc­ker att det bör fin­nas en mid­som­mar­va­ri­ant på mid­vin­ter­nat­tens köld är hård har jag ta­git mig fri­he­ten att ska­pa föl­jan­de: Mid­som­mar­nat­tens fest är hård stjär­nor­na gnist­ra och glim­ma blin­kar ner på fes­tens gård allt un­der mid­natt­stim­ma Skym­ning vi­lar på tall o gran där ne­re fes­tas av ba­ra fan so­len glim­mar på ta­ken vid stran­den ba­dar man na­ken En Roos ut­sprung­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.