Kol­la gra­tis te­a­ter i det grö­na

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Park­te­a­tern vi­sar två fö­re­ställ­ning­ar i Galär­par­ken näs­ta vec­ka, 17 ju­li kloc­kan 18 ”Mitt sov­je­tis­ka nö­jes­liv” med Sis­se­la Ky­le och Ve­ro­ni­ca Re­ins­te­in och 18 ju­li kloc­kan 18 ”In­te din ba­by” av och med Selu­ah Al­saa­ti. Den förs­ta hand­lar om ett barns min­nen från Sov­je­tu­ni­o­nen, med pi­a­no­mu­sik och tra­gi­ko­mis­ka be­rät­tel­ser, den and­ra hand­lar om kam­pen för att stå upp för sig själv och sin egen kropp, och stark kär­lek med bit­ter ef­ter­smak. Fö­re­ställ­ning­ar­na är gra­tis. Den 19 ju­li kloc­kan 18 kom­mer sam­badrott­ning­en Si­mo­ne Mo­re­no till Galär­par­ken och den 21 ju­li kloc­kan 15 är det en­dags­fes­ti­val, Po­pa­gan­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.