Konst­när ska­par i Stu­re­plans­kub

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Det blir konst i kon­tro­ver­si­ell kub när en känd au­stra­li­en­sa­re ska ska­pa mitt på Stu­re­plan. Det hand­lar om The Pa­vi­li­on, en kom­mer­si­ell kub, upp­lyst re­klamy­ta, pop up-bu­tik och konst­hall i mi­ni­a­tyr. Konst­nä­ren he­ter Ro­bin Eley och be­skri­ver sin konst som hy­per­re­a­lism.Ett av Ro­bin Eleys verk är en ko­pia av Mo­na Li­sa som ser ut som att tav­lan är in­sla­gen i plast och tejp. Vil­ket den då in­te är då det helt en­kelt är en mål­ning av en mål­ning in­sla­gen i plast.

– Man tror verk­li­gen att mål­ning­en är in­svept i plast! Vi tyc­ker att det här blir en­ga­ge­ran­de för bå­de stock­hol­ma­re och tu­ris­ter som får se en konst­när ska­pa mitt i stan, sä­ger Ma­li Ish­tew.

Ro­bin Eley kom­mer att gö­ra konst i ku­ben den 2329 ju­li.

KUBISM? Ma­li Ishtwei fram­för sin konst­kub, där Ro­bin Eley (ovan) ska släp­pa loss sin ska­par­kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.