Kund miss­hand­la­de ki­oskä­ga­re

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

För­ra fre­da­gen, mitt på da­gen, sked­de en miss­han­del i en ki­osk på Sö­der­malm. Det var en kund som blev upp­rörd över pri­set på en va­ra, vil­ket slu­ta­de med att han kas­ta­de en flas­ka på gol­vet och slog till bu­tiks­per­so­na­len. Man­nen är miss­tänkt för miss­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.