Glas om li­vet på Ny­bro­ga­tan

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Konst­nä­ren Ka­rin Tör­nell ut­fors­kar i sin nya ut­ställ­ning li­vets vi­ta­la de­lar.

Ut­ställ­ning­en he­ter just ”Vi­ta­la De­lar” och ställs ut på Gal­le­ri Glas på Ny­bro­ga­tan 34. He­la gal­le­ri­rum­met tas i an­språk av hen­nes ugns­gjut­na glas­skulp­tu­rer.

– Mi­na verk kret­sar kring de de­lar av oss som är helt livsnöd­vän­di­ga och del­vis bort­om or­den, och kring det fak­tum att vi in­te kan for­ma vå­ra liv så ex­akt som vi kans­ke vill tro - att vi in­te all­tid sit­ter i fö­rar­sä­tet. Med ut­ställ­ning­en vill jag ge­stal­ta er­fa­ren­he­ten av att va­ra män­ni­ska och allt vad det in­ne­bär, sä­ger Ka­rin Tör­nell i ett press­med­de­lan­de.

Ut­ställ­ning­en på­går fram till den 11 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.