Ser­gels torg övervakas

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Stu­re­plan, Medis och nu Ser­gels torg. Nu ka­me­raö­ver­va­kas även Plat­tan som ett sätt att öka trygg­he­ten och lö­sa och fö­re­byg­ga brott i om­rå­det.

En­ligt po­li­sen är Ser­gels torg Sve­ri­ges störs­ta drogscen och det sker många grova brott kopp­la­de till nar­ko­ti­kabrotts­lig­he­ten i om­rå­det.

En­ligt po­li­sen sit­ter ka­me­ror­na på stra­te­gis­ka plat­ser som är ut­val­da ef­tersom det har skett många brott där och de upp­levs som otryg­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.