Vem tar upp häst­baj­set på Si­byl­le­ga­tan?

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - RoRo

Två gång­er om da­gen, un­der som­ma­ren, ri­der ka­val­le­ri­et hög­tid­ligt fram och till­ba­ka Si­byl­le­ga­tan för att när­va­ra på slot­tet.

Det är vid så­da­na till­fäl­len som häs­tar­na pas­sa på att gö­ra to­a­lett­be­sty­ren på as­fal­ten. Bi­lar, bus­sar och den var­ma som­mar­luft tar över och spri­der dof­ten av här­lig­he­ten längst med näs­tan he­la ga­tan. Det känns som när man är på lan­det!

Ty­värr, med den­na dyr­ba­ra göd­sel, väx­er ingen­ting på ga­tan. Hun­dar­na tit­tar för­vå­na­de ut var­för ing­en ploc­kar baj- set ef­ter tut­to häs­ten, pre­cis som hus­se och mat­te gör med dem.

En lö­pa­re (ka­val­le­rist till fots) med hink och spa­de som går ef­ter kon­vo­jen skul­le kun­na ta hem allti­ho­pa och av­slu­ta krets­lop­pen ge­nom att göds­la gar­ni­so­nens träd­gård.

Skämt åsi­do: jag har sett bi­lar åkan­de sla­lom för att und­vi­ka smut­sen. Det kal­lar jag en trafikfara.

Men Stock­holm är i al­la fall en un­der­bar stad och till som­ma­ren in­går bå­de det ena och det and­ra.....fak­ta, ej gnäll.

FOTO: MOSTPHOTOS

OÖNSKAT. Vem tar an­svar för häst­spill­ning­en på Ös­ter­malm?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.