Följ lo­ka­la val­va­kor­na på Stock­holmDi­rekt .se

Östermalmsnytt - - HEJ ÖSTERMALM -

Med tim­mar kvar till va­let är re­dak­tio­nen på Stock­holmDi­rekt på tå. Un­der fle­ra vec­kor har ni kun­nat lä­sa por­trätt med top­po­li­ti­ker­na i Stads­hu­set, ut­spel och kri­tik från in­blan­da­de

par­ter. Nu ska du ta ställ­ning, rös­ta och föl­ja de lo­ka­la re­sul­ta­ten med oss kväl­len den 9 september!

Vi kom­mer va­ra på plats på fle­ra av par­ti­er­nas val­va­kor och rap­por­te­rar om flip­par och flop­par från di­na kvar­ter. Se till att lad­da hem vår app Stock­holmDi­rekt till mo­bi­len re­dan nu – el­ler följ oss på web­ben!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.