För­äld­rar sö­kes till vand­ring­ar

Östermalmsnytt - - HEJ ÖSTERMALM -

Nät­ver­ket som ar­ran­ge­rar så kal­la­de För­äld­ra­vand­ring­ar på Ös­ter­malm på fre­dags­kväl­lar­na be­hö­ver fler fri­vil­li­ga. Det lå­ga in­tres­set gör att vand­ring­ar­na ris­ke­rar att stäl­las in, skri­ver nät­ver­ket på sin Fa­ce­book­si­da.

Sam­ling sker i Hum­lan­hu­set var­je fre­dag kloc­kan 20.30 och vand­ring­ar­na på­går fram till se­nast kloc­kan 1 på nat­ten. Den in­tres­se­ra­de kan mej­la in­fo@fo­rald­ra­vand­ring.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.