Späc­kat sche­ma på Fringe

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Pa­trik Wirén

70 ak­ter från 23 län­der på 8 sce­ner. På tis­dag in­vigs den ni­on­de upp­la­gan av scen­konst­fes­ti­va­len Fringe Fes­ti­val.

Vir­tu­al theat­re från Reyk­ja­vik, kropps­po­si­tiv ga­tu­konst från To­ron­to, te­a­ter från Dublin, Ri­ot Grrrl- punk från Bar­ce­lo­na... Pro­gram­met till Fringe Fes­ti­val är en re­jält ma­tig histo­ria. To­talt hand­lar det om 70 ak­ter från 23 län­der som un­der fem da­gar kom­mer att upp­trä­da på åt­ta av sta­dens sce­ner. Bi­an­ca Kron­löf är in­vig­nings­ta­la­re och bland ar­tis­ter­na märks bland and­ra electro-iko­nen Pe­aches som gäs­tar Söd­ra te­a­tern för att fram­fö­ra ”Je­sus Christ Su­pers­tar”.

– Stock­holm Fringe Fes­ti­val fo­gar sam­man “fin­kul­tur” och ful­kul­tur” un­der ett pa­ra­ply. Vi i fes­ti­val­tea­met är bot­ten­löst ex­al­te­ra­de över årets fes­ti­val­pro­gram som präglas av fring­ens egen­sin­ni­ga rack- ar­tygs­an­da, häp­nads­väc­kan­de konst och det fria or­dets re­volt. Vi ut­lo­var en fringe som publi­ken sent kom­mer att glöm­ma, sä­ger fes­ti­va­lar­ran­gö­rer­na Helena Bun­ker, Li­na Karl­mark och Adam Potry­kus i ett press­med­de­lan­de.

Fringe på­går från 11 – 15 september på föl­jan­de sce­ner: Bångs­ka Vå­ning­en, C. Off, Hög­kul­tur, Slakt­kyr­kan, Söd­ra te­a­tern, Te­a­ter tre, Ö2 och ZITA.

FO­TO: VICTO­RIA ALKIN / BASURA

FESTIVALPEPP. Young Tit­ti­es och Chris­tee­ne är någ­ra av de med­ver­kan­de vid årets upp­la­ga av Fringe Fes­ti­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.