Höjd­punk­ter ur pro­gram­met

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Se he­la pro­gram­met på stock­holm­fringe.com

Stor fe­mi­nis­tisk klubb

kväll. När: Ons­dag. Var: Slakt­kyr­kan, Styck­mäs­tar­ga­tan 10.

Norsk-svensk per­for­man

ce­pre­miär. När: Ons­dag och tors­dag. Var: C.Off, Körs­bärs­vä­gen 9. Ett dar­kroom från Ber­lin. När: Ons­dag och fre­dag. Var: Ö2 (ti­di­ga­re Dra­ma­lab­bet), Öst­gö­ta­ga­tan 2.

Iko­nisk gen­der-ben­der

hip­hop-rö­ra från USA. När: Fre­dag. Var: Slakt­kyr­kan, Styck­mäs­tar­ga­tan 10.

Pe­aches i rol­len som en

kvinn­lig Je­sus. När: Lör­dag. Var: Söd­ra te­a­tern, Mo­se­bac­ke torg 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.