Skepps­bron blir bil­fri om MP får be­stäm­ma

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Andre­as Jennische

När Mil­jö­par­ti­et pre­sen­te­rar sitt val­ma­ni­fest står det klart att par­ti­et vill gö­ra än­nu en ga­ta helt bil­fri. För ba­ra ett par vec­kor se­dan pre­sen­te­ra­de Mil­jö­par­ti­et ett för­slag om att gö­ra Hamn­ga­tan bil­fri, som en för­läng­ning av den bil­fria Kla­ra­bergs­ga­tan.

Nu står det klart att par­ti­et vill be­hål­la Skepps­bron som en per­ma­nent bil­fri ga­ta även när Nya Slus­sen är fär­dig­byggd.

På den plats som fri­görs vill par­ti­et gär­na se ute­ser­ve­ring­ar och en fisk­mark­nad.

– Mil­jö­par­ti­ets för­slag ger sto­ra ut­rym­men för ute­ser­ve­ring­ar på ka­jen och ut­ef­ter fa­sa­der­na, men även en fisk­mark­nad, sitt­plat­ser med ut­blic­kar mot Salt­sjön och bi­be­hål­len sjö­fart, till ex­em­pel Djur­gårds­fär­jor­na och rund­turs­bå­tar för tu­ris­men, sä­ger tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.