Ef­ter läktar­vål­det: C Mo­re stop­par stu­di­o­be­vak­ning

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

Ef­ter det stö­ki­ga der­byt på Te­le2 Are­na för­ra sön­da­gen har C Mo­re och TV4 be­slu­tat sig för att stop­pa stu­di­o­be­vak­ning­en från are­nan.

Det var i sön­dags som de bå­da Stock­holmsla­gen Ham­mar­by och Djur­går­den möt­tes på Te­le2 Are­na. Lik­som vid ti­di­ga­re fot­bolls­der­byn blev det en stö­kig histo­ria. Avspark fick skju­tas upp se­dan en ben­gal kas­tats rakt in bland publi­ken och un­der mat­chen fick en fo­to­graf en stol kas­tad på sig. Den träf­fa­de så il­la att han tving­a­des upp­sö­ka läkar­vård.

Nu har Erik West­berg, sport­chef på TV4 och C Mo­re, trött­nat.

I går kväll pub­li­ce­ra­de West­berg ett in­lägg på Bon­ni­er Bro­adcasting. Un­der ru­bri­ken ” Nu räc­ker det!” skri­ver han att det är dags att age­ra och sä­ga ifrån.

” Nu mås­te ak­tö­rer­na in­om svensk fotboll gö­ra nå­got. Det räc­ker in­te att se all­var­ligt på hän­del­ser­na. Ska nå­gon be­hö­va ska­das all­var­ligt in­nan nå­gon age­rar?”

In­läg­get av­slu­tas med att han skri­ver att ka­na­ler­na be­slu­tat sig för att stop­pa sin stu­di­o­när­va­ro på Te­le2 Are­na.

FO­TO: PRI­VAT

TE­LE2. Ef­ter skan­dal­mat­chen för­ra sön­da­gen stop­par C Mo­re sin stu­di­o­när­va­ro på Te­le2 Are­na. Bil­den ta­gen vid an­nat till­fäl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.