Ud­da på­häls­ning: ’’Rä­ven gick in och tog mi­na skor’’

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Hel­le Ki­ker­puu

Fa­mil­jen Bark Zet­terstedt i Dan­de­ryd får be­sök av ett li­te mer säll­synt djur. Rä­ven Imel­da Mar­cos dy­ker nu upp var­je dag.

Det var i som­ras som Ing­er Bark Zet­terstedt och fa­mil­jen märk­te att skor mys­tiskt bör­ja­de för­svin­na från tom­ten i Dan­de­ryd. Först trod­de de att ung­do­mar från trak­ten bu­sa­de på nät­ter­na, men en tid se­na­re fick de syn på tju­ven.

– Jag kom­mer ihåg da­tu­met, det var den 28 ju­li på min mans fö­del­se­dag. Vi satt ute i träd­går­den när vi plöts­ligt såg en räv kom­ma in på tom­ten. Den gick upp mot hu­set och in ge­nom al­tan­dör­ren som stod öp­pen och sen kom den ut med ett par av mi­na skor, sä­ger Ing­er.

Ef­ter stöl­den strök rä­ven om­kring i när­he­ten och satt och tit­ta­de på Ing­er och fa­mil­jen var­på de ställ­de ut vat­ten och li­te hund­mat.

– Vår hund gick bort i som­ras så vi ha­de li­te skå­lar och hund­mat hem­ma som vi sat­te ut och den bör­ja­de äta di­rekt, sä­ger Ing­er.

Rä­ven har se­dan dess åter­kom­mit var­je dag till tom­ten som lig­ger pre­cis bred­vid Al­torps­sko­gen.

– Rä­ven kom­mer var­je dag of­tast vid kloc­kan sju. Den är skygg och vi har än­nu in­te lyc­kats få den att ta mat från han­den, men en gång när vi satt till bords ut­om­hus kom den och sat­te sig på en stol fram­för oss, sä­ger Ing­er.

Rä­ven har de döpt till Imel­da Mar­cos ef­ter en fi­lip­pinsk fö­re det­ta pre­si­dent­fru som blev känd som en stor sko­sam­la­re.

FO­TO: PRI­VAT

BE­SÖK. Rä­ven har de döpt till Imel­da Mar­cos ef­ter en fi­lip­pinsk fö­re det­ta pre­si­dent­fru som blev känd som en stor sko­sam­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.