Di­ver­se

Östermalmsnytt - - BO & FYND -

Lä­gen­hets­by­ten By­ta 2 rok Norr­malm till 2-3 rok Ös­ter­malm

Öns­kar by­ta 2 rok 50 kvm Teg­nerg bra skick 7800kr/m till 2-3 rok Ös­ter­malm. 0760-514817 el 070-3287109

By­ta en stör­re hy­res­rätt mot en mind­re hy­res­rätt

Ljus & här­lig hy­res­rätt nä­ra Kar­la­plan. 6 trp med fri ut­sikt. 3-4 sov­rum, stort var­dags­rum/mat­sal, 2 gäst­to­a­let­ter. Många in­bygg­da gar­de­ro­ber. Mat­plats för 6 pers i kö­ket. Låg hy­ra. 169 kvm. Vi le­tar ef­ter en hy­res­rätt (ca 100-130 kvm) på Ös­ter­malm med två sov­rum. Kon­tak­ta hans@lang­en­ski­old.com

2:a by­tes mot mind­re 2:a

F: 2:a Hörnlgh med 4m bal­kong 62 kvm i Fred­häll Hy­ra 7999 kr Ö: Mind­re 2:a i in­ners­tan med bil­li­ga­re hy­ra med bal­kong, ej NB helst på Kungs­hol­men men är öp­pen för för­slag som tex. Hornstull. Mej­la till guld­a­ger@hot­mail.co.uk

1:a mot stör­re

My­sig et­ta på 35 kvm hy­ra 5200:- i lum­mi­ga Mid­som­mar­kran­sen. Stort kök med sitt­plats för 6 pers. Öns­kar stör­re, allt av in­tres­se. Hög hy­ra ing­et hinder 08-6613515

Ut­hy­res MYSIGA YSTAD

Li­ten my­sig fräsch mö­ble­rad lä­gen­het i Ystad m. havs­ut­sikt ut­hy­res vec­ko­vis. Byggd 2016. Kök, toa m. dusch. Full utr. för max 2 vux­na och 2 barn. El, vär­me, vat­ten, ka­bel-TV, in­ter­net och park. in­går. Ing­en rök­ning och hus­djur. Hy­ra 3000 kr per vec­ka. Fo­ton skic­kas. 070-301 89 66.

Kö­pes

Kri­stall­kro­nor-Kloc­kor Kri­stall­kro­na även re­no­ve- rings­ob­jekt, smut­si­ga och de­fekt elekt­ri­ci­tet ing­et hinder. Samt gam­la kloc­kor fu­la och tra­si­ga av al­la sor­ter kö­pes. RING 073-5029681 el­ler 072-1745701 mejl uf­fe.rag­nar@icloud.com

Lp-ski­vor, Ste­reo, Döds­bon Kö­pes

LP-ski­vor och sing­lar fr 19502018. Pop, rock, punk, jazz, finskt, soul, reg­gae. Ste­reo och högt fr främst 70tal, ex Ac­cup­ha­se, Lux­man, San­sui, McIn­tosh, JBL, Ya­ma­ha NS1000/2000 mfl. Döds­bon, ke­ra­mik, lam­por, mm. kont bet och av­hämt­ning. To­bi­as 070 414 51 55.

Öns­kas hy­ra Ord­ning­sam tjej sö­ker lä­gen­het

Jag är 39 år, lugn, på­lit­lig och rök­fri. Ar­be­tar som Stres­soch Av­spän­ningspe­da­gog. Sö­ker 1-2:or, om­gå­en­de, in­nan­för tul­lar­na. Myc­ket go­da re­fe­ren­ser finns och inga be­tal­nings­an­märk­ning­ar! Jag är din dröm hy­res­gäst. Ring/ sms mig: 0708- 353424 Tack på för­hand! Re­bec­ca

SvD-re­dak­tör sö­ker 1-3 RoK

Hej! Eko­no­mi­re­dak­tör från Värm­land sö­ker bo! 31 årig ord­ning­sam id­rotts­kil­le, sta­bil in­komst (cir­ka 440 000 kr/år) samt go­da re­fe­ren­ser. Lä­gen­hets­kon­trakt av in­tres­se. Dock ej andra­hand, rum el­ler del av bo­stad. Nås på 072-855 22 21, sms el­ler sam­tal samt joc­ke­ron­ning@gmail.com!

Stu­dent­par sö­ker boende

Vi är två trev­li­ga och ord­ning­sam­ma Konst­fack­stu­den­ter som sö­ker boende from. 1/11 tom. som­ma­ren -19 (flex­ib­la da­tum). Go­da re­fe­ren­ser samt in­tyg om in­komst (CSN+ex­tra­jobb) fin­nes. Djur- och rök­fria, inga be­tal­nings­an­märk­ning­ar. Max­hy­ra 7500kr/mån. Nås på 070-405 62 79 el­ler fri­da.lun­den@li­ve.se

Hu­mo­ris­tiskt viskå­se­ri

Jag un­der­hål­ler på för­e­nings­mö­ten, fes­ter, äldre­bo­en­den m.m. Till gi­tarr sjung­er jag vi­sor av Tau­be, Ru­ben Nil­son, Cor­ne­lis, Åker­ström m.fl. Var­vat med sång­en kå­se­rar jag och be­rät­tar kul anek­do­ter. Ring 070-433 02 51 el­ler mej­la till anders.tall­bo@engstromco.se

Da­ta/ TV/Mo­bil hjälp Cer­ti­fi

erad er­fa­ren da­ta­tek­ni­ker hjäl­per dig till lågt pris med din da­tor/nät­verk, plat­ta, te­le­fon, TV och rou­ter. Jag ut­för in­stal­la­tion, pro­blem­lös­ning, rens­ning, upp­snabb­ning, ut­bild­ning och an­ti­vi­rus. Tfn 070-7889340

EXISTENTIELL COACHING

Jag ut­bil­dar mig i existentiell coaching un­der hand­led­ning. Tar emot för sam­tal. När li­vet ska­ver. Hur kom­mer jag vi­da­re? Till­sam­mans ut­fors­kar vi ex­i­sten­ti­el­la te­man som fri­het/an­svar, me­ning/ me­nings­lös­het, liv/änd­lig­het. Väl­kom­men. Hans Lund­berg 0737-680249, hanslu2@hot­mail.se Vi sö­ker en per­son som hjälp vår mam­ma på Fäl­tö­versten Vi sö­ker en per­son glad & öp­pen per­son som kan hjäl­pa äld­re dam ca. 4 tim­mar/dag i vec­kan. Lön/ti­mer­sätt­ning ef­ter över­ens­kom­mel­se. je­hed­borg@gmail.com, 070-235 19 94

Hjälp i hem­met

Jag sät­ter upp hyl­lor m.m. på di­na väg­gar i för­råd, käl­la­re och ga­rage. Mon­te­rar mind­re möb­ler. Sät­ter upp skåp, speg­lar, lam­por, gardinstångs­fäs­ten och drar el­led­ning­ar. Bort­fors­ling av skräp m.m. Bor­rar även i be­tong. Ring Ber­til. Tel. 070-172 71 34.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.