Nej tack till det för­gyll­da No­bel Cen­ter-monst­ret

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Jan Sta­vaeus

Hur Fa­gerlund kan man fort­sät­ta dri­va ett så pass im­po­pu­lärt pro­jekt som Det No­bel-Cen­ter på Bla­si­e­hol­men? Att dom ald­rig läg­ger ner och ger upp.

Jag kom just till­baks till mitt jobb ef­ter att ha va­rit bland minst 1.000 pers på Ra­oul Wal­len­bergs torg, och hört fle­ra vet­ti­ga män­ni­skor sä­ga sin me­ning om det där för­gyll­da monst­ret som sås­sar och hö­ger vill byg­ga där, och cen­tern pra­tar mot bätt­re ve­tan­de ge­nom att gå med på van­sin­net. Dom som ska fö­re­stäl­la ett grönt par­ti bor­de minn­sann ve­ta bätt­re, ge­nom att an­slu­ta sig till al­la som vill be­va­ra och se­na­re kun­na an­vän­da tull­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.