Modulhus för ny­an­län­da

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

Sta­den har ar­be­tat se­dan 2016 med att få byg­ga to­talt 330 lä­gen­he­ter i modulhus i Ör­by, Tan­to, Grims­ta, Sät­ra och Slakt­hus­om­rå­det och al­la pro­jekt rul­lar på en­ligt plan, en­ligt sta­den. Bo­stä­der­na är till för per­so­ner med per­ma­nent el­ler till­fäl­ligt up­pe­hålls­till­stånd i Sve­ri­ge.

Det rör sig om ge­nom­gångs­bo­stä­der, allt­så lä­gen­he­ter där man får bo tills man eta­ble­rat sig i det svens­ka sam­häl­let, då är det dags för en an­nan fa­milj att flyt­ta in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.