Det är re­spekt­löst att ig­no­re­ra skylten

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - AK, Ös­ter­malm

I lör­dags gick jag in ge­nom grin­dar­na till Hed­vig Ele­o­no­re kyr­ka. Det sit­ter sto­ra tyd­li­ga skyl­tar som sä­ger att hun­dar in­te får vis­tas på kyr­ko­går­den. Bakom mig går en dam i öv­re me­del­ål­dern med en li­ten by­rac­ka, typ chi­hu­a­hua. Jag pe­kar på skylten och ta­lar om för hen­ne att hon in­te får ta in hun­den på kyr­kans om­rå­de. ”Och!?” Fny­ser hon och går in. Full­stän­digt re­spkt­löst. Men hon kans­ke in­te be­trak­tar den som ”hund”?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.