Höst i vå­ra par­ker

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

• Löv­upp­tag­ning­en i vå­ra par­ker på­går fram till 15/11. Löv­städ­ning­en ut­förs med hjälp av löv­blå­sar och and­ra ma­ski­ner. Lö­ven om­vand­las till kom­postjord. • Un­der hös­ten plan­te­ras bloms­ter­lök så att

par­ker­na pryds med blom­mor till vå­ren.

… och på ga­tor och torg Även på ga­tor och torg har löv­upp­tag­ning­en på­bör­jats och ska va­ra klar se­nast 15/11.

Syn­punk­ter på ute­mil­jön läm­nas via stock­holm. se/felan­ma­lan, te­le­fon 08-651 00 000 el­ler Stock­holms stads mo­bi­lapp Tyck till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.