Ak­ti­vi­te­ter för barn och unga på höst­lo­vet

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Väl­kom­men till Ös­ter­malms parkle­kar på höst­lo­vet, det är oli­ka eve­ne­mang i de oli­ka parkle­kar­na.

Gustav Adolfs parklek har kvälls­öp­pet 31/10, 17.30–20.30 och clown­fö­re­ställ­ning med ”An­ni­ty” 1/11, 13.00.

Tes­sin­par­kens parklek har dans och ryt­mik med He­le­ne Ce­der­berg 31/10, 16.00 och dock­te­a­ter med Te­a­ter Tum­me­li­ten som spe­lar ”Pann­ka­kan” 1/11, 16.00 samt clown­fö­re­ställ­ning med ”An­ni­ty” 2/11, 13.00.

I Hum­le­går­dens parklek er­bjuds snickar­verk­stad 29/10–2/11, 12.00–16.00, clown­fö­re­ställ­ning med ”An­ni­ty” 3/11, 13.00 och All­hel­go­na­pys­sel med ”Hum­le­kot­tar­na” 3/11 och 4/11, 12.00–16.00.

Hum­lan­hu­set och fält­grup­pen ord­nar ak­ti­vi­te­ter för ung­do­mar un­der höst­lo­vet! För mer in­for­ma­tion be­sök Instagram: instagram.com/fal­tar­na­os­ter­malm och instagram.com/hum­lan­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.