För­vir­rat kring väns­ter­re­gel

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - ABC

en­bart gång­väg, till ex­em­pel trot­to­a­rer, gång­väg ut­ef­ter Ny­bro­vi­ken – allt­så inga cyklar, då ska man väl hål­la hö­ger?? Det gör ju de fles­ta! Nu blir det ju full­stän­dig för­vir­ring ef­ter nya väns­ter-reg­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.