Lag på hjälm för unga

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Al­la barn och ung­do­mar un­der 15 år ska an­vän­da hjälm när de cyklar el­ler blir skjut­sa­de på cy­kel.

Så sä­ger la­gen som träd­de i kraft den 1 ja­nu­a­ri 2005. Det­ta gäl­ler ock­så om de cyklar in­om in­häg­nat om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.