BO & FYND

Östermalmsnytt - - BO & FYND -

Lä­gen­hets­by­ten Bo tryggt och so­ci­alt i ny­byggt ge­men­skaps­hets­hus i Hä­gersten för äld­re

2,5:a på 58kvm, plan 2 i Hä­gersten. Stor bal­kong. Ljus & fräsch. Al­la kän­ner al­la & me­del­ål­dern är 60år. Ge­men­sam­ma ytor­na på 500 m2 med all­rum, ba­stu, gym & träd­gård. Nä­ra till Ica, tun­nel­ba­nan & Vin­ter­vi­ken. Hy­ra 8.700kr. Sö­ker lgh när­ma­re Ci­ty. Allt är av in­tres­se. Tel: 070-4686783 Mvh Max­im

By­tes HR Åre-Stock­holm HR/BR

F: 2,5:a66kvm Åre by. 5200:mån Bal­kong, bad­kar, öp­penspis, DM, bra för­va­ring Nä­ra gym, Åre HC. Vy mot Ren­fjäll/Åre­sjön.Tvätt­stu­ga/ ba­stu finns. 7min pro­mis till byn. Nä­ra Tott­lif­ten. Par­ke­ring 200:-/mån. Ö: 2-3:a Sthlm in­nerstad, ej BV, bal­kong ett krav. Max 8500:-/mån mar­ga­ret­haek­strand@ hot­mail.com

Stor 2:a by­tes mot stör­re

70 kvm, 2 rok i lug­na och gröna Kristi­ne­berg på Kungs­hol­men. Ljus lä­gen­het med 2,70 i tak­höjd, rym­ligt var­dags­rum på 24 kvm, 5 kvm kläd­kam­ma­re och vinds­för­råd. Öns­kas: Stör­re på Kungs­hol­men el­ler i väs­te­rort. /Per 0709927790

2:a på Sö­der by­tes mot stör­re

Väl­pla­ne­rad 2:a, 66 kvm, med bal­kong på Ma­ria Präst­gårds­ga­ta. Vå­ning 5 (hiss), stor kläd­kam­ma­re, bad­rum med bad­kar. Kök för 6 pers + bra för­va­ring. Tvätt- och disk­ma­skin som ev kan tas över vid byte. Hy­ra 8700 kr. Vi sö­ker minst 3 rok på Sö- der­malm, främst post­nr 117 och 118. Fan­ny 073-9073416

Ut­hy­res Ga­ra­ge­plats

Ställ av bi­len i f.d. la­du­gård i Rosla­gen - torrt och bra. 1990kr för he­la vin­tern. Tfn 0176-237172.

Käl­lar­för­råd centralt vid Oden­plan

Fy­ra styc­ken käl­lar­för­råd finns för ut­hyr­ning på Vi­dar­ga­tan 1 centralt vid Oden­plan. Ett på 25 kvm och tre styc­ken på 4,5-6,5 kvm. Hy­ra per må­nad och kvadrat är 151 kro­nor. För in­tres­se och mer in­fo mej­la till in­fo@kej­sar­kro­nan13.se

Kö­pes Lp-ski­vor , Ste­reo, Döds­bon mm kö­pes

LP-ski­vor & sing­lar fr 1950- 2018. Pop, rock, punk, jazz, finskt, soul, reg­gae. Ste­reo & högt fr fr 70tal, ex Ac­cup­ha­se, San­sui, McIn­tosh, JBL mfl. Döds­bon, ke­ra­mik, lam­por, ku­ri­o­sa mm. Kont bet & av­hämt­ning. To­bi­as 070 414 51 55

Säl­jes Fri­mär­ken; Sam­la Första­dags­brev

Första­dags­brev från sent 1900-ta­let Säl­jes i par­ti om 50, 100 st för 1 kr/brev. leif@ea­na­ly­sab.se

Öns­kas hy­ra Par sö­ker bo­en­de

Vi är ett sköt­samt par på 28 år som sö­ker ett nytt bo­en­de ef­ter års­skif­tet. Min sam­bo job­bar på Ica & jag job­bar som napra­pat. Vi le­tar ef­ter ett lång­tids­kon­trakt på minst 46m2 & max­hy­ra på 10k/mån. Be­hö­ver ditt bo­en­de nya äga­re & vill bli om­hän­der­ta­gen med kär­lek så ring gär­na mig på 0704445343.

2 rok på Ös­ter­malm

Pen­sio­ne­rad, pigg fd nar­kosskö­ters­ka. Or­dent­lig, tyst­lå­ten och hän­syns­full. marie.e.ryd­berg@gmail.com 073-0667052

Di­ver­se Da­ta/ TV/Mo­bil hjälp

Cer­ti­fi­e­rad er­fa­ren da­ta­tek­ni­ker hjäl­per dig till lågt pris med din da­tor/nät­verk, plat­ta, te­le­fon, TV och rou­ter. Jag ut­för in­stal­la­tion, pro­blem­lös­ning, rens­ning, upp­snabb­ning, ut­bild­ning och an­ti­vi­rus. Tfn 070-7889340

Hund­pro­me­nad Gär­det

Li­ten hund be­hö­ver ras­tas ca 45 mi­nu­ter på var­da­gar nå­gon gång mel­lan 1130-1330. San­ny@mos­ko­vits.se

Dag­mat­te sö­kes Hä­gersten

Hund­van och hund­kär dag­mat­te sö­kes till spansk vat­ten­hund ha­ne född 21 maj 2018 Om­rå­de runt Hä­gersten Mat­te Anna 070 775 34 08

NYA VÄN­NER

Vi träf­fas på ett li­tet lugnt ca­fe’ en gång i vec­kan. Tfn/sms: 072 - 839 12 06

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.