SL vill ha ka­me­ror och larm i bus­sku­rer

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Stock­holms läns lands­ting vill prö­va en ny sorts bus­sku­rer ut­rus­ta­de med över­vak­nings­ka­me­ror och larm, rap­por­te­rar SVT.

– Bus­sku­rer är kol­lek­tiv­tra­fi­kens blin­da fläck, men här finns möj­lig­he­ten att kopp­la upp den nya tek­ni­ken med sam­ma ty­per av trygg­hetska­me­ror som på sta­tio­ner, sä­ger tra­fiklands­tings­råd Kristof­fer Tam­sons (M) till SVT.

En test­bus­skur med över­vak­nings­ka­me­ra stod för­ra ons­da­gen upp­ställd på Södermalm och Tam­sons vill att lik­nan­de in­rätt­ning­ar ska prö­vas på fler plat­ser i Stock­holms län det när­mas­te året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.