Nytt bou­ti­que­ho­tell vid Stu­re­plan

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Grand Group, som dri­ver Grand Hô­tel och Lyd­mar Ho­tel, står även bakom bou­ti­que­ho­tel­let The Spar­row som en­ligt press­med­de­lan­det ska bli en pul­se­ran­de mö­tes­plats på Bir­ger Jarls­ga­tan. Re­no­ve­ring­en av hu­set, där Ho­tel Drott­ning Kristi­na ti­di­ga­re hu­se­ra­de, på­går och den 1 feb­ru­a­ri 2019 öpp­nas dör­rar­na till en ”in­tim vis­tel­se med puls och pa­us.”

– Det ut­märk­ta lä­get kom­mer att at­tra­he­ra en helt ny typ av mål­grupp och för oss blir The Spar­row ett väl­kom­met kom­ple­ment till vårt be­fint­li­ga ut­bud, sä­ger Pia Djup­mark, VD på Grand Group, i press­med­de­lan­det.

MÖ­TES­PLATS. Den 1 feb­ru­a­ri öpp­nar The Spar­row si­na dör­rar på Bir­ger Jarls­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.