Hu­ber­tus­jakt

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

En täv­ling där ett an­tal ryt­ta­re ri­der en för­ut­be­stämd ba­na.

Den som le­der den så kal­la­de jak­ten kall­las mas­ter och får in­te pas­se­ras av de täv­lan­de.

Upp­lop­pet är den sis­ta sträc­kan och där går det ut på att lyc­kas ta räv­svan­sen som är fäst på en per­son el­ler vid ett fö­re­mål. Den som tar räv­svan­sen har vun­nit täv­ling­en. Hu­ber­tus­jak­ten äger rum på el­ler om­kring Sankt Hu­ber­tus dag den 3 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.