Har du frå­gor om för­sko­lan?

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

Väl­kom­men till Vil­la­ga­tans Öpp­na för­sko­la, ons­dag 21 no­vem­ber kloc­kan 10.30–11.15. Då har du möj­lig­het att träf­fa hand­läg­ga­re Za­hi­de Tu­ral och Lis­beth Lind­man, sam­ord­na­re för barn i be­hov av sär­skilt stöd.

De in­for­me­rar om an­sök­ning­ar, kö och pla­ce­ring till bå­de fri­ståen­de och kom­mu­na­la för­sko­lor och sva­rar på di­na frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.