Kat­ten i Olaus Petri­par­ken he­ter Sni­vy

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

I sep­tem­ber in­vig­des den nya lek­plat­sen i Olaus Petri­par­ken och då dis­ku­te­ra­de de med­ver­kan­de bar­nen vad kat­ten Stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Ma­ria An­tons­son, som in­vig­nings­ta­la­de, fö­reslog att för­sko­lan Oce­a­nen skul­le ar­ran­ge­ra en om­röst­ning. Ef­ter att bar­nen själ­va fått ge för­slag på namn med mo­ti­ve­ring­ar rös­ta­de de se­dan på de oli­ka för­sla­gen. Sni­vy blev nam­net som vann, det är in­spi­re­rat av en li­ten skylt med sitt namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.