Ljus­ma­ni­fes­ta­tion på Kar­la­plan

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

Tis­dag 20 no­vem­ber är det Barn­kon­ven­tio­nens dag och al­la kom­mu­na­la för­sko­lor på Ös­ter­malm upp­märk­sam­mar da­gen med en ge­men­sam ljus­ma­ni­fes­ta­tion vid Kar­la­plan. Bar­nen får till­ver­ka ljuslyk­tor på för­sko­lor­na och des­sa kom­mer att stå tän­da i Kar­laplans­fon­tä­nen kloc­kan 15.30–18.30. Väl­kom­men dit!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.