Lu­ci­a­fö­re­ställ­ning i Stads­hu­set: ”Him­len häng­er stjärn­svart”

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

Kul­tur­sko­lan Stock­holms stäm­nings­ful­la och om­tyck­ta sa­go­fö­re­ställ­ning i Stock­holms stads­hus är en av de störs­ta lu­ci­a­fö­re­ställ­ning­ar­na som går att se i hu­vud­sta­den!

Tors­dag 13 de­cem­ber, kloc­kan 19.30. Or­di­na­rie pris: 190 kro­nor/70 kro­nor om du är upp till 22 år. Fö­re­ställ­ning­en är 75 mi­nu­ter lång och re­kom­men­de­ras från 6 år.

Mer in­for­ma­tion och bo­ka bil­jet­ter på kul­tur­sko­lan.stock­holm.se/lu­cia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.