Var skul­le du helst va­ra just nu?

Östermalmsnytt - - HEJ ÖSTERMALM -

He­le­na Thi­man, 33, för­äld­ra­le­dig, S:t Eriks­plan: – Jag är för­äld­ra­le­dig och nöjd med att va­ra här, i Va­sas­tan, på väg att gå på bio. Sand­ra Huldt, 40, skå­de­spe­la­re, Ma­ri­a­tor­get: – I säng­en, ha­ha, sov ba­ra fy­ra tim­mar i natt. San­na Apel­gren, 34, bu­si­ness con­trol­ler, Bergs­ga­tan: – På Nya Ze­e­land. Min man är där­i­från och det är vår där nu. Eli­sa­beth Kron­berg, 71, pen­sio­när, Ös­ter­malm: – I so­len och vär­men, gär­na i söd­ra Eu­ro­pa. När det är så här grått är det klart att man läng­tar bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.