Gods­tra­fik­pla­nen, i ur­val

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Fler test­pro­jekt för tung tra­fik på nät­ter­na samt nya reg­ler.

Ut­veck­la sam­last­nings­pro­jek­tet #äls­ka­destad, som in­ne­bär att en el­last­bil kör va­ror­na sista bi­ten i Ci­ty.

Star­ta pi­lot­pro­jekt för sjö­trans­port av bå­de bygg­mas­sor och gods.

Se över last­plat­ser och for­dons­be­gräns­ning­ar.

Be­va­ra ka­jer som är av störst vikt för gods­trans­por­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.