Jul­ti­der för dig 65+

Östermalmsnytt - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

, en av träff­punk­ter­na för dig 65+ i Ös­ter­malms­om­rå­det. Varmt väl­kom­men al­la mel­lan­da­gar! Stängt rö­da da­gar i jul- och ny­års­pe­ri­o­den. Pro­gram hit­tar du på stock­holm.se/se­ni­ortraf­fen.

har öp­pet som van­ligt ef­ter på stock­holm.se/ri­otraf­fen.

Hjort­hags­träf­fen och Träf­fen Rud­dam­men har stängt i mel­lan­da­gar­na och öpp­nar åter vec­ka 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.