Julak­ti­vi­te­ter på Ös­ter­malm

Östermalmsnytt - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Pyss­la i parkle­kar­na Gustav Adolf och Tes­sin­par­kens parkle­kar star­tar med pyssel och ljus­stöp­ning 10/12. Mel­lan kloc­kan 11.00–16.00 är tom­te­verk­stä­der­na öpp­na fram till 21/12.

I Hum­le­går­den star­tar man 8/12 och pyss­let på­går fram till 23/12. Där julpyss­lar ock­så Hum­le­kot­tar­na, en le­dar­ledd verk­sam­het, un­der hel­ger­na 8–9/12 och 15–16/12. Ny­år­spys­sel blir det 27–28/12. Om det plats 27–30/12 kloc­kan 11.00–15.00.

Parkle­kar­na hål­ler öp­pet som van­ligt på var­da­gar­na, men hål­ler stängt julaf­ton– an­nan­dag jul och ny­årsaf­ton–ny­års­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.