Väl­kom­men till in­for­ma­tions­cen­ter för se­ni­o­rer

Östermalmsnytt - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

På in­for­ma­tions­cen­ter för se­ni­o­rer på Bo Berg­mans ga­ta 4 kan du som se­ni­or el­ler an­hö­rig träf­fa oli­ka nyc­kel­per­so­ner in­om äldre­omsor­gen och stäl­la frå­gor. I de­cem­ber finns föl­jan­de per­so­ner på plats: färd­tjänst­hand­läg­ga­re, tis­dag 11/12 kloc­kan 12.00–16.00 och an­hö­rig­kon­su­lent tors­dag 13/12 kloc­kan 14.00–16.00. In­for­ma­tions­cen­ter har öp­pet tis­da­gar, ons­da­gar och tors­da­gar kloc­kan 12.00–16.00. Övrig tid kan in­for­ma­tör Victo­ria Lind­berg nås på 08-508 10 539 el­ler victo­ria.lind­[email protected]­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.