Vill du bli av med tra­si­ga glöd­lam­por, spray­bur­kar el­ler gam­mal må­lar­färg?

Östermalmsnytt - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

- ning­en Ru­ne­bergs­ga­tan/Bir­ger Jarls­ga­tan. Där kan du en­kelt läm­na far­ligt av­fall dyg­net runt. Sta­tio­nen drivs av ro­bot­tek­nik och du öpp­nar den med hjälp av din mo­bil­te­le­fon; skic­ka ett sms, ring ett te­le­fon­sam­tal el­ler plats. Vad som räk­nas som far­ligt av­fall och mer in­fo om sta­tio­nen kan du lä­sa på svoa.se/ny-mil­josta­tion.

Jul­lov för ung­do­mar på Hum­lan­hu­set På jul­lo­vet har Hum­lan­hu­set (vid ska­te­om­rå­det i Hum­le­går­den) sär­skil­da ak­ti­vi­te­ter för dig som är 13–19 år: 21/12 jul­bord, - dags­pas­ta, 3/1 gokart och 4/1 fre­dags­pas­ta. Öp­pet ovan nämn­da da­gar kloc­kan 15.00–21.00.

Följ fäl­tas­si­sten­ter­na på instagram.com/ fal­tar­na­os­ter­malm för att se ak­ti­vi­te­ter och vil­ka som job­bar vil­ka ti­der un­der jul­lo­vet. Läs mer om jul­lo­vet på stock­holm.se/os­ter­malm/jul­lov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.