Var för­sik­tig med eld

Östermalmsnytt - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Le­van­de ljus är stäm­nings­fullt men sam­ti­digt en av de störs­ta or­sa­ker­na till brand i hem­met, och sär­skilt i ju­le­tid. Läm­na ald­rig tän­da ste­a­rin­ljus utan upp­sikt och tänk på var du stäl­ler di­na tän­da ljus så att de står sta­digt och in­te ris­ke­rar att sät­ta eld på nå­got som står nä­ra. Om olyc­kan än­då är fram­me är det bra att ha brand­var­na­re, din­sa­ker­het.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.