Sö­ka sko­la 2019

Ös­ter­malms kom­mu­na­la grund­sko­lor bju­der in

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

Kun­skap – al­la kom­mu­na­la sko­lor på Ös­ter­malm har re­sul­tat som pla­ce­rar oss i sta­dens topp­skikt.

Kon­ti­nu­i­tet – Hed­vig Ele­o­no­ra sko­la fanns re­dan 1884. Eng­el­brekts­sko­lan bygg­des 1902. Ös­ter­malms­sko­lan 1939 och Gär­des­sko­lan star­ta­de 1946.

Kon­cer­nan­da – till­sam­mans er­bju­der vi en va­ri­a­tion och ett ut­bud av al­ter­na­tiv som ger al­la en möj­lig­het att hit­ta den bäs­ta sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.