Gand­his po­li­tis­ka bud­skap

1900-talet i text och bild - - Innehåll -

Gand­hi an­vän­de spinn­roc­ken som en sym­bol för själv­stän­dig­het och fri­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.