1911 DOUB­LE PHAE­TON

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Mordet Som Startade Första V -

LYX­IG OCH DYRBAR

Bil­mo­del­len 1911 Doub­le Phae­ton an­sågs va­ra en lyx­bil på den här ti­den. Den var snabb och ele­gant. Styr­ka: Myc­ket mer ef­fek­tivt än att fär­das med häst och vagn. Svag­het: Då­ligt ar­me­rad och ohan­ter­bar i trånga ut­rym­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.