STEYR M 1912 PI­STOL

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Mordet Som Startade Första V -

EF­FEK­TIV OCH PO­PU­LÄR

Det ös­ter­ri­kis­ka halv­au­to­ma­tis­ka vap­net var otro­ligt ef­fek­tivt på nä­ra håll och li­tet nog att göm­mas på krop­pen. Styr­ka: Ett på­lit­ligt va­pen som an­vän­des av den ös­ter­ri­kiskun­g­ers­ka po­li­sen och ar­mén. Svag­het: Då­lig träff­sä­ker­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.