08 Yt­ter­li­ga­re skydd

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Mordet Som Startade Första V -

Vid 10:45 var mot­tag­ning­en för är­ke­her­ti­gen klar och han läm­na­de sta­dens stads­hus till­sam­mans med sitt säll­skap. Gre­ven Franz von Har­rach in­såg att det fort­fa­ran­de kun­de fin­nas lönn­mör­da­re i när­he­ten och be­stäm­de sig för att hål­la sig fast på ut­si­dan av bi­len för att skyd­da säll­ska­pet. Man är över­ens om att åka di­rekt till sjuk­hu­set för att und­vi­ka cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.