DA­NI­LO ILIĆ

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Mordet Som Startade Första V -

LÄRAREN SOM BLEV MÖR­DA­RE

Den fö­re det­ta läraren och mör­da­ren Da­ni­lo Ili´c ra­di­ka­li­se­ra­des un­der ti­digt 1900-tal. Han er­kän­de allt för att slip­pa döds­straff. Styr­ka: Van vid hem­li­ga ope­ra­tio­ner. Svag­het: Ing­en di­rekt mi­li­tär er­fa­ren­het och tak­tisk för­må­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.