MÖRDARNA

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Mordet Som Startade Första V -

I SKUGGORNA

Någ­ra av dem ha­de ge­nom­gått or­dent­lig mi­li­tär trä­ning, and­ra var re­na ama­tö­rer med per­son­li­ga ven­det­tor som mo­tiv. Styr­ka: Lönn­mör­da­re som lätt smäl­te in bland folk­mas­sor­na. Svag­het: Lätt be­väp­na­de och be­ro­en­de av en plöts­ligt at­tack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.