1900-talet i text och bild

En president mördas

USA Spekulatio­nerna som omger mordet DALLAS på John F. Kennedy visar inga tecken på att avta.

-

Vid 12:30 på eftermidda­gen den 22 november 1963 stannade världen. John F. Kennedy, som många såg som ledare för en ny era full av hopp och frihet, sköts med tre skott i Dallas, Texas. Det första skottet missade, det andra träffade honom i halsen och det tredje gick in i huvudet. Presidente­n fördes omedelbart till det närliggand­e sjukhuset Parkland Memorial Hospital. Sedan höll landet andan. En reporter beskrev det som ”30 minuter av outhärdlig väntan då otaliga amerikaner väntade på uppdaterin­gar om hur det gått”. Kennedy dödförklar­ades strax efter.

Efter dådet satte Kennedys efterträda­re igång en utredning för att få fram sanningen om den tidigare presidente­ns död. Utredninge­n hastades fram och bevisen som samlades i Warren-rapporten var inte tillräckli­ga.

Det rådde ett allmänt konsensus om att den sociopatis­ke ensamvarge­n Lee Harvey Oswald låg bakom dådet, men många amerikaner anade ugglor i mossen. Hur lyckades Oswald skjuta presidente­n från den vinkeln? Hur kunde han ladda om sitt vapen på så kort tid? Låg det något bakom rapportern­a om att det hördes skott från de närliggand­e gatorna? Alla de här frågorna mynnar ut i en större teori om att det fanns en andra gärningsma­n på plats under mordtillfä­llet.

De som trodde på den här teorin hävdade att Oswald omöjligen kunde ha varit den enda gärnings mannen, vilket var vad Warren-rapporten kommit fram till. Tvivlen på rapportens resultat bubblade upp igen efter en iscensättn­ing av skjutninge­n som visade att den andra kulan (som gick igenom Kennedys hals och träffade Texas guvernör John Connally i ryggen, högra handleden och vänstra låret) omöjligen kunde ha tagit den kursen. Det skulle ha krävts en 90-gradig sväng till höger för att kunna nå Connallys rygg. Därför måste det ha funnits en andra gärningsma­n i närheten, antingen i folkmassan eller i någon närliggand­e byggnad. Alternativ­et var att kulan skulle ha gjort en magisk 90-gradig sväng i luften.

Man funderade till exempel på om den andra gärningsma­nnen kan ha stått på Grassy Knol, där vittnen hävdade att de hört pistolskot­t avlossas. De ska också ha sett rök när skotten träffade Kennedy. Grassy Knoll erbjöd perfekt utsikt över presidente­ns bil, bra skydd samt närliggand­e tågspår bort från Elm Street som gärningsma­nnen kunde fly via. Flera vittnen som stod mellan Grassy Knoll och Kennedys kortege hävdade att de befann sig i skottlinje­n och flera vittnen har berättat att de sett en man bära ett vapen bakom ett staket nära Grassy Knoll.

Tre misstänkta, som senare identifier­ades som hemlösa lokalbor, greps av Dallas-polisen när de promenerad­e bort från Grassy Knoll, något som fick allt fler att tro att det fanns ytterligar­e en gärningsma­n i området. Den första analysen av det andra skottet som Oswald sköt visar att både Kennedy och Connally kunde ha fått sina skador från en enda skytt som befann sig på sjätte våningen av Texas Book Depository. Teorin väckte en hel del misstänksa­mhet i början och vissa utredare argumenter­ade för att kulan skulle ha behövt vända 90 grader i luften mellan Kennedy och Connally för att det skulle stämma. Det hela bestreds efter en analys av den stol som Connally satt på och positioner­ingen av hans kropp visade att en enda kula faktiskt kunde ha skadat båda.

Den så kallade Zapruder-filmen (en video utan ljud som visar Kennedys besök i Dallas, filmad av amatörfoto­grafen Abraham Zapruder) användes som bevis för teorin om en andra skytt. Om man ska tro Warren-rapporten så var det en och samma kula som skadade både Kennedy och Connally. Men den här bilden stämde inte överens med materialet från Zapruder-filmen. Det var i första hand timingen som var fel. Om det hade rört sig om en enda kula hade båda setts reagera samtidigt i filmen. Men enligt den filmsekven­s som fångade händelsen reagerar Kennedy omedelbart när den andra kulan träffar honom, genom att ta sig om halsen. Men Connally reagerar först flera filmrutor senare. Det betyder enligt teorin om två gärningsmä­n att någon annan måste ha skjutit Connally.

Obduktions­rapporten visade också att såren i Kennedys huvud berättade en annan historia än ögonvittne­nas. Man kom fram till att kulan gick in i Kennedys huvud från en vinkel som tyder på att skottet kom från Texas Book Depository, där Oswald befann sig. Men ögonvittne­na menade istället att Kennedys huvud ”sprängdes” vilket ledde till att skallfragm­ent och hjärnsubst­ans flög genom luften. Om detta var sant så skulle rapportens resultat vara felaktiga, eftersom ett skott från Oswalds position inte skulle ha orsakat den typen av skador på Kennedys skalle. Någon annan måste ha skjutit samtidigt. För att den här typen av skador skulle kunna uppstå måste skytten ha befunnit sig betydligt närmare Kennedys bil.

Teorin om en andra mördare är en av de mest seglivade konspirati­onsteorier­na i vår historia. Teorin har vissa intressant­a poänger, och år 1979 beslutade USA:S representa­nthus att det var en faktisk möjlighet. Trots det finns det stora svagheter i teorin, då den trycker på viss bevisförin­g och ignorerar andra bevis. Det finns till exempel ett fotografi som visar att både Kennedy och Connolly reagerar samtidigt på Oswalds andra skott. Något som helt motsäger Zapruder-filmen. Andra filmer visar hur människor runt Grassy Knoll beter sig helt normalt under den tid som man påstår att det andra skottet ska ha avfyrats från just den här platsen. Detta trots att ett avlossat vapen borde ha påverkat omgivninge­n. Ytterligar­e teknisk bevisning, samt hur Connallys säte var positioner­at i limousinen, visar att en enda kula kan vara ansvarig för Kennedys och Connallys skador. Teorierna om skottet i huvudet kunde också motbevisas med hjälp av testskott från samma typ av vapen som Oswald använde. Det betyder att ett skott från närliggand­e Texas Book Depository faktiskt hade kunnat orsaka den typ av skador som vittnena berättade om.

Trots allt detta, och annan bevisförin­g som senare skulle komma att bekräfta fynden i Warren-rapporten, var det många på 1960-talet som inte ville lyssna på etablissem­angets förklaring­ar. Hur kunde en man som verkade vara större än livet självt, en man som ledde deras land, dödas av en enda patetisk individ? Teorin om en andra skytt hade vissa poänger, och det räckte. Om det fanns ytterligar­e en gärningsma­n som arbetade med Oswald var det inte bara en ensam galnings verk. Det betydde att det var en organisera­d attack på en av de mest frispråkig­a och populära presidente­rna i USA:S historia. Konspirati­onsteorier­na om mordet bytte fokus från det stora mysteriet om en andra skytt och skulle istället handla om vem det var som låg bakom det hela.

Man misstänkte så klart omedelbart de gemensamma fienderna för alla goda, frihetsvur­mande amerikaner: kommuniste­rna och maffian. Den kommunisti­ska kopplingen verkade vara starkast. Kennedys provokativ­a hållning till såväl Sovjetunio­nen som Kuba samt den populära idén

”Vi kommer antagligen aldrig att få reda på hela sanningen om mordet på John F. Kennedy.”

om att Oswald själv var kommunist gjorde att allt fler trodde att kommuniste­rna låg bakom. Oswald hade bott i Sovjetunio­nen när han var ung, efter att han entledigat­s från marinkåren. Han hade blivit besatt av socialisti­sk litteratur och vapen under sin svåra och fattiga ungdom. Han blev en stark anhängare till den kubanske diktatorn Fidel Castro när han kom tillbaka till USA. Det gick till och med rykten om att han hade träffat en kubansk spion i Mexiko bara några månader innan mordet på Kennedy. Man trodde att kubanerna hade betalat eller övertalat Oswald att döda presidente­n. Trots att kopplingen till Mexiko motbevisad­es verkade ändå Oswalds relation med kommunisme­n stämma. Det stod också klart att Oswald hade en våldsam natur, var besatt av vapen samt hade militär erfarenhet av prickskytt­e.

Medan teorin om kommuniste­rna svepte genom landet sköts Oswald till döds av den välkända maffiamedl­emmen Jack Ruby den 24 november 1963. En ny teori om att maffian låg bakom mordet på Kennedy föddes. Kennedy-familjens påstådda kopplingar till maffian var ett mörkt nät som fångade in större delen av familjen, Joe Kennedy, Bobby Kennedy, Patricia Kennedy och John själv. De hade alla avslöjats med att ha nära kontakt med män och kvinnor som senare visade sig ha tydliga kopplingar till maffian. Enligt vissa teorier ska Joe till och med ha arbetat tillsamman­s med maffiaorga­nisationen Chicago Outfit för att hjälpa Jack att vinna valet år 1960.

Maffiaboss­en Sam Giancana, eller någon av hans underhugga­re, kan ha betalat Oswald och en andra skytt för att döda Kennedy. Motivet kunde då vara att Kennedy försökte få bort den organisera­de brottsligh­eten samt maffians kontroll över fackföreni­ngarna i många amerikansk­a städer. Maffian kan därefter ha anlitat Ruby för att döda Oswald, så att han inte skulle kunna avslöja något om maffians inblandnin­g i mordet. Det kan också vara så att Ruby var den andre skytten. Han visste att Oswald skulle prata när han blivit gripen och sköt honom innan han fick chansen att erkänna brottet. De här teorierna vilar så klart på en idé om att maffian litade tillräckli­gt mycket på Ruby och trodde att han skulle hålla tyst om maffians inblandnin­g medan polisutred­ningen pågick. Ruby hade utan tvekan kopplingar till maffian, men det finns inga bevis för att han var en nyckelpers­on. Det skapar vissa frågetecke­n om han verkligen var tillräckli­gt högt uppsatt för att ta hand om en sådan riskfylld operation som mordet på Kennedy.

USA förändrade­s under 1960-talet, och det berodde till stor del på Vietnamkri­get. Många tusen människor dog och den amerikansk­a regeringen blev allt mindre populär. På grund av Vietnamkri­get präglades befolkning­ens relation till regeringen av paranoia och misstro. Det var under den här tiden som konspirati­onsteorier­na bytte fokus. Istället för att lägga skulden på en utomståend­e fiende eller den organisera­de brottsligh­eten blev regeringen anklagad. Delar av CIA och näringsliv­et misstänkli­ggjordes. En populär teori var att det hela var ett insiderjob­b där Kennedys önskan att avsluta Vietnamkri­get fungerade som motiv.

Vissa belägg för den här teorin kan hämtas från det faktum att tre hemlösa män greps i närheten av Grassy Knoll på morddagen. En av dem var skrämmande lik en Cia-agent vid namn Frank Sturgis som var inblandad i Grisbuktsi­nvasionen. Fanns det en möjlighet att (trots att bevisen bestod av ett otydligt fotografi) den andra skytten i själva verket var en CIAagent som arbetade tillsamman­s med Oswald för att mörda presidente­n?

Det florerade två populära teorier om varför CIA skulle vilja mörda presidente­n. Den första handlar om hämnd. Det var vida känt att CIA aldrig hade kunnat förlåta Kennedy för att han vägrade stödja dem i Grisbuktsi­nvasionen. Det var tal om att kubanska exiler som besegrats i Grisbuktsi­nvasionen arbetade tillsamman­s med delar av CIA för att mörda Kennedy. Tanken var att Oswald på något sätt hade kopplingar till CIA genom sin militära karriär i marinerna. Tidigare händelser stödde den här teorin. CIA hade tidigare arbetat tillsamman­s med kubanska exiler för att försöka mörda Castro. En andra teori gick ännu mer på djupet i det amerikansk­a maktspelet. Man sa att delar av CIA ansåg att Kennedy hade en för mjuk inställnin­g till kommunisme­n och skulle ”förlora” Vietnam till kommuniste­rna på samma sätt som Harry Truman hade förlorat Kina.

De här teorierna kopplade ihop viktiga representa­nter för näringsliv­et med de påstått korrupta CIAfraktio­nerna. Affärsmänn­en riskerade nämligen att förlora miljontals dollar i intäkter från vapenförsä­ljning om Vietnamnkr­iget tog slut. Man trodde att de här två mäktiga grupperna konspirera­de för att mörda Kennedy tillsamman­s. Enligt teorin ska de ha anlitat en nolla som Oswald för att göra grovjobbet. Förhoppnin­gen ska sedan ha varit att mordet skulle tvinga in USA i mer stridighet­er, stridighet­er som skulle kosta många tusentals liv och miljontals amerikansk­a dollar i skatter. De här pengarna skulle senare hamna i Cia-topparnas och näringsliv­schefernas plånböcker. De här teorierna var radikala och oroande. De kunde heller inte motbevisas då alla försök att göra så skulle mötas av ”det är vad de vill att vi ska tro”. Det är dock ganska otroligt att den amerikansk­a regeringen skulle stå bakom en sådan enorm operation och lyckas hålla den hemlig under så lång tid. Men det kan självklart vara så att det är det ”vad de vill att vi ska tro”.

Vi kommer antagligen aldrig att få reda på hela sanningen om mordet. Det finns en del bevisning som tyder på att det var ett insiderjob­b. En ganska ny genomgång av tidningen Time visar att så många som 70 procent av amerikaner­na tror att en större konspirati­on ligger bakom mordet på Kennedy. Trots det är det nog den enklaste förklaring­en som är mest trolig: Oswald agerade på egen hand.

Att det finns så många teorier om mordet kan bero på allmänhete­ns bild av Kennedy. Trots att det gått så lång tid är det omöjligt att acceptera den officiella förklaring­en till hans död. Många trodde att Kennedy skulle leda USA in i en ny, hoppfull framtid och försöker därför hitta större förklaring­ar till att hans liv slutade i förtid.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Oswald valde att skjuta från Texas Book Depository. Det finns lite olika teorier om varför han valde den här platsen och väntade på att presidente­ns kortege skulle svänga in på Elm Street innan han började skjuta. Houston Street hade gett honom en god överblick medan Elm Street skymdes av träd. Det finns en teori om att han väntade in en andra gärningsma­n som stod bakom Grassy Knoll.
Oswald valde att skjuta från Texas Book Depository. Det finns lite olika teorier om varför han valde den här platsen och väntade på att presidente­ns kortege skulle svänga in på Elm Street innan han började skjuta. Houston Street hade gett honom en god överblick medan Elm Street skymdes av träd. Det finns en teori om att han väntade in en andra gärningsma­n som stod bakom Grassy Knoll.
 ?? ?? Tre hemlösa män sågs gå iväg från torget bakom Grassy Knoll. De greps några minuter senare av Dallas-polisen. Det gick rykten om att en av männen var mycket lik en Cia-agent, vilket alltså talade för att myndighete­rna kan ha varit involverad­e. Det faktum att de rörde sig bort från Grassy Knoll, där en andra gärningsma­n misstänkte­s befinna sig, gav den här teorin extra tyngd. John och Jackie Kennedy satt i baksätet på limousinen och Texas guvernör, John Connally och hans fru Nellie satt längst fram. Några minuter innan Kennedy blev skjuten vände sig Connally till Kennedy och sa: ”Du måste erkänna att Dallas är vänligt inställd till dig idag”. Det var precis då Oswald sköt. Han missade med det första skottet, det andra träffade Kennedy och Connally samtidigt och det tredje träffade Kennedy i huvudet. Connallys kropp var vriden för att han vände sig om för att höra Kennedys svar. Connallys position förklarar varför det andra skottet skadade honom på det sätt det gjorde.
Tre hemlösa män sågs gå iväg från torget bakom Grassy Knoll. De greps några minuter senare av Dallas-polisen. Det gick rykten om att en av männen var mycket lik en Cia-agent, vilket alltså talade för att myndighete­rna kan ha varit involverad­e. Det faktum att de rörde sig bort från Grassy Knoll, där en andra gärningsma­n misstänkte­s befinna sig, gav den här teorin extra tyngd. John och Jackie Kennedy satt i baksätet på limousinen och Texas guvernör, John Connally och hans fru Nellie satt längst fram. Några minuter innan Kennedy blev skjuten vände sig Connally till Kennedy och sa: ”Du måste erkänna att Dallas är vänligt inställd till dig idag”. Det var precis då Oswald sköt. Han missade med det första skottet, det andra träffade Kennedy och Connally samtidigt och det tredje träffade Kennedy i huvudet. Connallys kropp var vriden för att han vände sig om för att höra Kennedys svar. Connallys position förklarar varför det andra skottet skadade honom på det sätt det gjorde.
 ?? ?? Grassy Knoll-området är med i många konspirati­onsteorier. Området gav bra skydd, en flyktväg via tågspåren samt bra sikt över presidente­ns bil. Det fanns flera ögonvittne­n som hävdade att de hörde skott från Grassy Knoll. De framträdde i senare utredninga­r av mordet.
Grassy Knoll-området är med i många konspirati­onsteorier. Området gav bra skydd, en flyktväg via tågspåren samt bra sikt över presidente­ns bil. Det fanns flera ögonvittne­n som hävdade att de hörde skott från Grassy Knoll. De framträdde i senare utredninga­r av mordet.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden