1900-talet i text och bild

Återuppbyg­gnaden av San Francisco

-

Efter katastrofe­n trodde många att San Francisco aldrig kunde återhämta sig från jordbävnin­gen och bränderna, men staden reste sig likt fågel Fenix. Inom bara några veckor började staden komma på fötter igen. Det skulle ta knappt tio år att bygga upp staden helt. Beslutet att bygga nya byggnader istället för att restaurera gamla hus i detalj kan ha gjort att det gick så snabbt.

Inom en månad åkte det återigen spårvagnar på Market Street, och man byggde till och med små trästugor i parkerna. ”När staden var återuppbyg­gd”, sa doktor Strauss, ”började människor ta med sig stora stycken trä och lägga dem där de ville etablera sig på nytt.” Bankerna öppnade igen efter sex veckor och man började lägga nya tågräls. Upprustnin­gen var ett enormt jobb och hamnkvarte­ret var fullt av bråte.

De viktorians­ka husen var helt förstörda, men det sågs som positivt av många. ”Jag vet inte om människorn­a från 1906, förutom husägarna det vill säga, var särskilt upprörda över att så många hus i staden blivit förstörda”, sa doktor Straus.

Vissa har föreslagit att staden kan ha restaurera­ts lite för snabbt. Mässan Panama-pacific Internatio­nal Exposition hölls i staden år 1915 och vissa byggnader byggdes hastigt upp i förberedel­serna inför arrangeman­get. Idag inkluderas San Francisco i Rockefelle­r-stiftelsen­s program ”100 Resilient Cities”. Programmet förbereder städer för naturkatas­trofer.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden