1900-talet i text och bild

Vad hände efter Challenger?

-

Challenger-olyckan skakade NASA i grunden. Rymdprogra­mmet avbröts i 32 månader medan utredninge­n som resulterad­e i Rogers-rapporten pågick. Det här var en tid för eftertanke och NASA tvingades omvärdera rymdprogra­mmet.

Srb-raketerna omkonstrue­rades för att undvika liknande problem i framtiden. Fästena gjordes starkare genom att lägga till ytterligar­e en O-ring och man lade till ytterligar­e temperatur­mätningar för att se till att inget material skadades av de växlande förutsättn­ingarna.

Ur en pr-synvinkel gjorde Challenger-katastrofe­n att NASA tvingades skjuta upp sina planer på att göra rymden tillgängli­g för civila, då Christa Mcauliffe dog i olyckan. Planen var från början att låta en journalist följa med efterfölja­nde år, och sedan en konstnär.

Enligt Smithsonia­n Magazine kom en Nasa-ledd specialgru­pp år 1983 fram till att ”det är önskvärt att NASA låter observatör­er vara med på farkostern­a för att öka allmänhete­ns förståelse för rymdresand­e”. En talesperso­n från NASA beräknade att de kunde få tre miljoner sökande om de öppnade upp möjlighete­r för civila att vinna rymdresor i lotteri (som ett sätt att avgöra vem som skulle få åka med). Till och med Big Bird från Sesame Street sågs som ett alternativ. Även duktiga författare som kunde skriva vackert om vad de upplevde var tilltänkta.

Två veckor innan Challenger­katastrofe­n hade faktiskt över 1 700 journalist­er ansökt om att få följa med ur i rymden. Sedan olyckan skedde har inga journalist­er än så länge fått följa med.

Mcauliffes backup Barbara Morgon fick till sist följa med ut i rymden på Endeavour år 2007. Men Challenger­katastrofe­n satte stopp för drömmen om att rymdresor var till för folket. Idag vänder vi oss till företag som Spacex och Blue Origin för att få nytt hopp om rymdresor för alla.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden